Instytut Sztuk Pięknych
 
 
Informacje dla kandydatów na kierunek - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 
Informacje dla kandydatów na kierunek - Grafika
 
Informacje dla kandydatów na kierunek - Malarstwo